COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Rheoli Adeiladau

Adeileddau Peryglus

Adrannau 77 & 78, Deddf Adeiladu 1984

Mae’r adrannau uchod o’r Ddeddf Adeiladu yn rhoi’r grym i Awdurdodau Lleol ymdrin ag adeilad neu adeiledd y mae ei gyflwr yn beryglus.  Gall y perygl fod oherwydd cyflwr yr adeilad ac/neu unrhyw lwythi y gallai’r adeilad fod yn eu cynnal.  

Yn ystod yr oriau gwaith arferol o ddydd Llun i ddydd Gwener, gellir cysylltu â’r swyddogion canlynol ynglŷn ag unrhyw ymholiad neu gwynion am adeiladau neu adeileddau peryglus yn ardal Sir Benfro: 

Ffôn: 01437 764551
E-bost: dangerous.structures@pembrokeshire.gov.uk

Ar gyfer unrhyw alwadau brys ‘mas o oriau’ ffoniwch 01437 771891

ID: 2442, adolygwyd 04/06/2019