COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Rheoliad Iechyd a Diogelwch

Manylion Cyswllt

Cysylltwch â ni: Tîm Iechyd a Diogelwch

Drwy'r post:   Is-adran Diogelu'r Cyhoedd
                     Cyngor Sir Penfro
                     Neuadd y Sir
                     Hwlffordd
                     Sir Benfro
                     SA61 1TP

Drwy e-bost:  health&safety@pembrokeshire.gov.uk
Dros y ffôn:   01437 775179
Drwy ffacs:    01437 775491

Nid yw'r swyddogaeth Iechyd a Diogelwch wedi'i chwmpasu gan ymateb brys gwarantedig ar hyn o bryd, er bod rhestr o rifau ffôn swyddogion wedi'i darparu i'r system frys gorfforaethol.

Rhif ffôn tu allan i oriau gwaith. (08456) 015522

 

ID: 1540, adolygwyd 22/11/2017