COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Rhyddid Gwybodaeth

Adborth gan Ddefnyddwyr

Gall adborth gan ddefnyddwyr ar y Cofnod Datgeliadau a Chynlluniau Cyhoeddi yn cael ei gyflwyno gyda'r ffurflen Adborth Cwsmeriaid - Canmoliaeth / Sylwadau neu'n uniongyrchol i:

Rhyddid Gwybodaeth
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1PT
neu e-bost - foi@pembrokeshire.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth am Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol a Chynlluniau Cyhoeddi, ymwelwch â gwefan y Comisiynydd Gwybodaeth.

ID: 508, adolygwyd 05/02/2021