COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Pa brisiau fydd yn rhaid imi eu talu?

Os bydd yn rhaid ichi dalu prisiau, fel y nodir yn y tabl uchod, yna bydd yn rhaid gwneud hynny yn unol â'r rhestr brisiau ganlynol.

Y Rhestr Brisiau - o 1 Ebrill 2021 hyd 31 Mawrth 2022  

Y Rhestr Brisiau    2021/2022
  YN CYNNWYS TAW
Fesul bag/sach sbwriel neu'r hyn sy'n cyfateb iddo £2.00
Llwyth bychan (fan agored neu fan fach) £71.00
Llwyth canolig (fan maint fan gludo neu ôl-gerbyd â dwy echel) £120.00
Llwyth mawr (fan maint fan Luton) £167.00
Plastrfwrdd a Gypswm - fesul brasamcan o dunnell £151.80
Gypswm - Isafbris yn ogystal â TAW (Masnachwyr) £33.50
ID: 2341, adolygwyd 30/09/2021