Safleoedd Teithwyr Sipsiwn

Gwybodaeth Covid-19 i'r Gymuned Sipsiwn a Theithwyr

Mae argyfwng Covid 19 yn effeithio arnon ni i gyd.

Yn y gymuned sipsiwn a theithwyr:

  • Mae gan nifer o bobl broblemau iechyd
  • Mae’n anodd hunanynysu mewn trelars a chartrefi symudol
  • Does gan rai teuluoedd ddim cyfleusterau na gwasanaethau

Dyma rywfaint o help a chyngor

  • Triwch gadw draw oddi wrth deulu nad ydynt yn byw ar eich slab chi.
  • Os yw Teithiwr Sipsi yn teithio trwy Sir Benfro, gall stopio mewn lle saff. Ffoniwch 01437 764551.
  • Os yw Teithiwr Sipsi yn aros ar faes carafanau sy’n cau, mae Llywodraeth Cymru yn dweud y caiff aros yno am y tro.
  • Os ydych chi wedi derbyn llythyr gwarchod efallai y cewch hawlio pecynnau bwyd am ddim. Ffoniwch yr hyb cymunedol am help.
  • Mae grantiau prydau ysgol am ddim wedi cael eu hanfon at bobl sydd eu hangen nhw.
  • Mae ysgolion wedi rhoi gwaith i blant ei wneud gartref, a byddan nhw’n rhoi cymorth i chi.
  • Os na allwch chi dalu eich rhent, rhowch wybod inni.

 

Gymorth a Chyngor i`r Gymuned Sipsiwn a Theithwyr

Cymorth ar gyfer Gymuned Sipsiwn a Theithwyr  

Ardal Hwlffordd

Ardal Cilgeti

Ardal Aberdaugleddau

Ardal Penfro

Gwybodaeth am Ddiogelwch Tan

 

Cysylltiadau Defnyddiol

Rhent a Budd-daliadau Tai – Cyngor Sir Penfro - 01437 764551

Perry Bowen, Swyddog Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr Cyngor Sir Penfro

Ffoniwch 01437 764551 neu e-bostiwch GypsyTravellerSites@Pembrokeshire.gov.uk

 

Hyb Cymunedol Sir Benfro

Ffoniwch 01437 776301 neu e-bostiwch communitycovid19@pembrokeshire.gov.uk

 

Cymdeithas Gofal Sir Benfro, e-bostiwch pcs@pembrokeshirecaresociety.org.uk

Ffoniwch 01437 765335 neu ffoniwch 0800 783 5001 am ddim

 

Denise Barry Teithio Ymlaen, e-bostiwch Denise.Barry@tgpcymru.org.uk

Ffoniwch 0808 802 0025 am ddim neu ffoniwch 07788412760 / 01633 509544

 

Claire Arnold, Arweinydd Tîm Gwasanaethau Sipsiwn a Theithwyr (Addysg)

Ffoniwch 07952731608 neu e-bostiwch ArnoldC31@hwbcymru.net 

 

Cyngor ar Bopeth 01437 806070 (from 10-2pm)

 

Gwefannau â Gwybodaeth Ddefnyddiol

Cyngor Sir Penfro 

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth y DU 

Teithio Ymlaen

Cymdeithas Gofal Sir Benfro

Travellers Times (fideos) 

GIG (meddyg teulu ar-lein /presgripsiynau) 

Galw Iechyd Cymru

Iechyd Meddwl 

Camdrin yn y Cartref  Ffoniwch 0808 80 10 800 am ddim

Credyd Cynhwysol  

Ofgem (biliau ynni) 

Cymorth i fusnesau bach 

 

Tudalennau Facebook

Cyngor Sir Benfro 

Gwasanaethau Tai Sir Benfro 

Teithio Ymlaen Gorllewin Cymru

Heddlu Dyfed-Powys 

Gwasanaeth Tân Ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru   

 

 

 

 

Gymorth a Chyngor i`r Gymuned Sipsiwn a Theithwyr

 

Ardal Hwlffordd

Ardal Cilgeti

Ardal Aberdaugleddau

Ardal Penfro

Gwybodaeth am Ddiogelwch Tan

 

ID: 6375, adolygwyd 22/06/2021