COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Sir Benfro Ddiogelach

Tîm Sir Benfro Ddiogelach

Mae Diogelwch Cymunedol yn rhan feunyddiol o swyddi llawer o staff o fewn yr asiantaethau sy'n rhan o Sir Benfro Ddiogelach. Er hynny, mae tîm pwrpasol yn bodoli a'i unig ffocws yw gweithio tuag at gadw Sir Benfro'n ddiogel.

Amlinellir y tîm isod:

Sinead Henehan - Rheolwr Diogelwch Y Gymuned Tlodi ac Adfywio

Ian Whiteford - Cwnstabl Diogelwch Cymunedol yr Heddlu

Gellir cysylltu â thîm Sir Benfro Ddiogelach ar 01437 775540 neu hefyd gallwch chi gyfleu negeseuon atom trwy eich Timau Plismona yn y Gymdogaeth.

ID: 2877, adolygwyd 08/12/2017