COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Strategaeth Gwastraff

Beth fyddai hyn yn ei olygu i Sir Benfro?

Bydd hyn yn cyfeirio adnoddau gwerthfawr oddi wrth wasanaethau eraill y mae Cyngor Sir Penfro yn eu darparu ar ran y gymuned.   

Yn ychwanegol, byddai methu â dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi yn arwain at gostau sy’n gysylltiedig â gwarediadau tirlenwi. Yn 2021/22 roedd y dreth tirlenwi yn unig yn £96.70 y dunnell, ond byddai modd wynebu cosbau ariannol pellach pe byddem yn tirlenwi mwy o wastraff pydradwy na’n lwfans.

 

ID: 2263, adolygwyd 06/04/2021