COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Strategaeth Gwastraff

Gweithio gyda'n gilydd

Ond ni fedrwn gyflawni hyn ein hunain.

I wneud hyn mae arnom ni angen bod pawb yn arbed, ailddefnyddio ac ailgylchu. Bydd yn effeithio ar bob un ohonom o'n:   

  • penderfyniadau ynglŷn â phrynu;
  • i'r modd yr ydym yn defnyddio cynhyrchion ac eitemau;
  • pryd yr ydym yn dewis cael gwared â hwy;
  • a'r modd yr ydym yn gwahanu ein gwastraff ar gyfer casglu ac ailgylchu neu waredu.  

 Felly, os gwelwch yn dda, wnewch chi Arbed, Ailddefnyddio ac Ailgylchu dros Sir Benfro

Manylion Cyswllt:


Ffôn: Canolfan Gyswllt: 01437 764551
E-bost:wasteandrecycling@pembrokeshire.gov.uk

ID: 2266, adolygwyd 10/03/2021