COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Strategaeth Gwastraff

Gweithio gyda'n gilydd

Ond ni fedrwn gyflawni hyn ein hunain.

I wneud hyn mae arnom ni angen bod pawb yn arbed, ailddefnyddio ac ailgylchu. Bydd yn effeithio ar bob un ohonom o'n:   

  • penderfyniadau ynglŷn â phrynu;
  • i'r modd yr ydym yn defnyddio cynhyrchion ac eitemau;
  • pryd yr ydym yn dewis cael gwared â hwy;
  • a'r modd yr ydym yn gwahanu ein gwastraff ar gyfer casglu ac ailgylchu neu waredu.  

 Felly, os gwelwch yn dda, wnewch chi 

Arbed, Ailddefnyddio ac Ailgylchu dros Sir Benfro

Manylion Cyswllt:
Ffôn: Canolfan Gyswllt: 01437 764551
E-bost: wastemanagement@pembrokeshire.gov.uk
Ffacs: 01437 776368

ID: 2266, adolygwyd 31/07/2018