Strategaeth Toiledau Lleol

Strategaeth Toiledau Lleol

Mae Cyngor Sir Penfro wedi cynhyrchu Strategaeth Toiledau Lleol i gydymffurfio â Rhan 8 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017.

Trwy’r strategaeth yma, rydym yn bwriadu darparu toiledau hygyrch, glân yn y lleoliadau mwyaf priodol. Rydym hefyd yn bwriadu sicrhau dyfodol y cyfleusterau presennol yn ogystal ag edrych am ffyrdd i gynyddu nifer y toiledau cyhoeddus sydd ar gael a gwella mynediad i’r holl grwpiau o bobl.

Wrth ddatblygu’r strategaeth, rydym wedi ymgymryd ag asesiad anghenion cynhwysfawr i ddeall yr angen cyfredol ac rydym wedi ystyried hwn ac angen cenedlaethau’r dyfodol yn y cynhyrchiad. 

Bydd cynllun gweithredu yn cael ei ddatblygu a bydd adroddiad cynnydd yn cael ei baratoi a’i gyhoeddi erbyn mis Tachwedd 2021.

Strategaeth Toiledau Lleol Sir Benfro

ID: 5268, adolygwyd 30/11/2020