COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Sut i Dalu - Ar-lein

Dros y ffôn

Gallwch ffonio Canolfan Gyswllt y Cyngor ar 01437 764551 a defnyddio cerdyn debyd/credyd i dalu.

Mae ein Canolfan Gyswllt ar agor 9am - 5pm ar ddydd Llun i Gwener.

Fel arall, gallwch ffonio'r llinell dalu awtomataidd sydd ar gael 24 awr y dydd ar 01437 775164. Gwasanaeth hollol ddwyieithog yw hwn a fydd yn eich arwain trwy'r broses.

ID: 1929, adolygwyd 22/01/2018