COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Sut i Dalu - Ar-lein

Gyda Debyd Uniongyrchol

Mae talu eich treth cyngor drwy ddebyd uniongyrchol yn ffordd syml, hwylus a diogel o dalu eich biliau ac mae ganddi lawer o fanteision dros fathau eraill o daliad.

Gallwch sefydlu Debyd Uniongyrchol i dalu eich Treth Cyngor ar-lein ar www.sir-benfro.gov.uk/debyd-uniongyrchol.

I sefydlu Debyd Uniongyrchol ar gyfer Biliau eraill y Cyngor dros y ffôn: (01437) 764551

Bydd angen i hyn gael ei wneud gan y sawl sy'n gyfrifol am dalu'r bil a bydd angen iddynt fod â manylion banc wrth law.

ID: 1932, adolygwyd 22/05/2019