COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Sut i gofrestru marwolaeth

Sut i gofrestru marwolaeth

Mae tystysgrifau safonol y gofynnir amdanynt adeg y cofrestru yn costio £11.00 yr un. 

Gallwch dalu â cherdyn, arian parod neu siec neu archeb bost yn daladwy i Gyngor Sir Penfro.  

ID: 82, adolygwyd 29/09/2021