Swddfa'r Cwrner

Swyddfa'r Crwner

Mae Crwner Ei Mawrhydi yn swyddog barnwrol annibynnol sy’n dal swydd o dan y Goron. Mae pob crwner yn lleol i awdurdodaeth, yn cael ei ariannu gan y cyngor lleol, ond yn annibynnol ar y Cyngor, yr heddlu, ysbytai a Llywodraeth Cymru.

Mae’r crwner yn cynnal ymchwiliadau ac yn penderfynu ar amgylchiadau ac achosion marwolaeth er budd:

  • y rhai sydd wedi cael profedigaeth, sy’n dymuno cael gwybod sut y bu i aelod o’u teulu farw (yr amgylchiadau) a sut y daeth yr amgylchiadau hynny (yr achosion) i fod
  • gwyddor feddygol, fel bod modd dysgu oddi wrth yr amgylchiadau a’r achosion er mwyn gwella gofal meddygol ac osgoi camgymeriadau yn y dyfodol
  • y cyhoedd, sy’n dymuno cael ei sicrhau yr ymchwilir yn briodol i farwolaeth anesboniadwy neu dreisgar un o’i aelodau mewn ffordd sy’n parchu anghenion y rhai sydd mewn profedigaeth ac sy’n parchu gwyddor feddygol.

Y Crwner

Yr Uwch Grwner Dros Dro yw Paul Bennett. Mae ei awdurdodaeth yn cwmpasu Sir Benfro i gyd, Sir Gaerfyrddin a’r dyfroedd arfordirol gwneir ei waith gan Gareth Lewis, y Crwner Cynorthwyol.

Staff y Swyddfa

Mae gweinyddiaeth swyddfa’r crwner yn cael ei gyflawni gan Glercod y Crwner. Y Clercod, fel arfer, ydy’r pobl gyntaf sydd i’w gweld neu eu clywed wrth gyrrraedd neu ffonio’r swyddfa. Mae pwerau cyfyngedig penodol wedi’u dirprwyo iddyn nhw gan y Crwner a’r gallu ganddyn nhw i rannu gwybodaeth am ddatblygiadau ymchwiliad.

Swyddog Crwner Sir Benfro, sy’n cael ei chyflogi gan yr heddlu, ydy Lisa Jenkins. Gellir cysylltu â hi yng Ngorsaf Heddlu Hwlffordd - Ffôn 01437 772701. E-bost: lisa.jenkins@dyfed-powys.pnn.police.uk

Swyddogion Crwner Sir Gaerfyrddin a gyflogir gan yr heddlu yw Malcolm Thompson (Ffôn 01554 740713 E-bost malcolm.thompson@Dyfed-Powys.police.uk) a Hayley Rogers (Ffôn 01554 740710 E-bost hayley.rogers@dyfed-powys.police.uk)

Gellir cysylltu â nhw hefyd ar coronerscarms@dyfed-powys.police.uk

Pwyntiau cyswllt ac ymholi

Mae Swyddfa’r Crwner ar gyfer Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin wedi’i lleoli yn Adain y Gogledd, Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP. Mae’r swyddfa ar agor o 9:00am i 4:00pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.  

Ffôn: 01437 775001, 01437 775134 a 01437 775147

E-bost: pembscarmscoroner@pembrokeshire.gov.uk

Y tu allan i oriau swyddfa, cysylltwch â gorsafoedd yr heddlu ar Ffôn 101.

 

Dolennau cyswllt

Canllawiau Gwasanaethau Crwner

Adrodd marwolaeth wrth y crwner

 

 

 

ID: 6753, adolygwyd 05/04/2022