COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Swddfa'r Cwrner

Swyddfa'r Crwner

Mae Crwner Ei Mawrhydi yn swyddog barnwrol annibynnol sy’n dal swydd o dan y Goron. Mae pob crwner yn lleol i awdurdodaeth, yn cael ei ariannu gan y cyngor lleol, ond yn annibynnol ar y Cyngor, yr heddlu, ysbytai a Llywodraeth Cymru.

Mae’r crwner yn cynnal ymchwiliadau ac yn penderfynu ar amgylchiadau ac achosion marwolaeth er budd:

  • y rhai sydd wedi cael profedigaeth, sy’n dymuno cael gwybod sut y bu i aelod o’u teulu farw (yr amgylchiadau) a sut y daeth yr amgylchiadau hynny (yr achosion) i fod
  • gwyddor feddygol, fel bod modd dysgu oddi wrth yr amgylchiadau a’r achosion er mwyn gwella gofal meddygol ac osgoi camgymeriadau yn y dyfodol
  • y cyhoedd, sy’n dymuno cael ei sicrhau yr ymchwilir yn briodol i farwolaeth anesboniadwy neu dreisgar un o’i aelodau mewn ffordd sy’n parchu anghenion y rhai sydd mewn profedigaeth ac sy’n parchu gwyddor feddygol.

Y Crwner

Yr Uwch Grwner Dros Dro yw Paul Bennett. Mae ei awdurdodaeth yn cwmpasu Sir Benfro i gyd, Sir Gaerfyrddin a’r dyfroedd arfordirol gwneir ei waith gan Gareth Lewis, y Crwner Cynorthwyol.

Staff y Swyddfa

Mae swyddfa’r Crwner yn cael ei gweinyddu gan Maggie Julien a Jocelyn Benger. Am resymau hanesyddol, fe’u gelwir yn ‘Glercod y Crwner’. Fel arfer, y naill neu’r llall ohonynt hwy fyddwch chi’n ei gweld neu’n siarad â hi gyntaf wrth alw heibio neu ffonio’r swyddfa. Mae ganddynt rai pwerau cyfyngedig sydd wedi eu dirprwyo iddynt gan y Crwner a byddant yn gallu rhoi gwybodaeth sut y mae ymchwiliad yn mynd yn ei flaen. 

Swyddog Crwner Sir Benfro a gyflogir gan yr heddlu yw Jeremy Davies. Gellir cysylltu ag ef yng Ngorsaf Heddlu Aberdaugleddau (boreau yn unig) - Ffôn 101.

Swyddogion Crwner Sir Gaerfyrddin a gyflogir gan yr heddlu yw Hayley Rogers 

rhif cyswllt: 01554 740710, cyfeiriad e-bost: hayley.rogers@dyfed-powys.pnn.police.uk 

a Malcolm Thompson 

rhif cyswllt: 01554 740713, cyfeiriad e-bost: malcolm.thompson@dyfed-powys.pnn.police.uk

Pwyntiau cyswllt ac ymholi

Mae Swyddfa’r Crwner ar gyfer Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin wedi’i lleoli yn Adain y Gogledd, Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP. Mae’r swyddfa ar agor o 9:00am i 4:00pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.  

Ffôn: 01437 775001 a 01437 775147

E-bost: pembscoroner@pembrokeshire.gov.uk 

Y tu allan i oriau swyddfa, cysylltwch â gorsafoedd yr heddlu ar Ffôn 101.

Mae Swyddogion y Crwner ar gyfer Sir Gaerfyrddin wedi eu lleoli yn Llanelli. Mae’r swyddfa ar agor o 9:00 am. i 4:00pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. 

Ffôn: 01554 740713 neu 01554 740710  

E-bost coronerscarms@dyfed-powys.pnn.police.uk

 

Dolennau cyswllt

 

Canllawiau Gwasanaethau Crwner

 

 

 

ID: 6753, adolygwyd 29/07/2020