COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Swyddi Gwag Cyfredol

Swyddi Gwag Presennol

Mae nifer o fathau gwahanol o swyddi ar gael ym maes gofal cymdeithasol, e.e. gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr cymorth, cynorthwywyr gofal, a chynorthwywyr personol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i Adran Gofal Cymdeithasol Cyngor Sir Penfro fel gweithiwr cymdeithasol, neu mewn rôl gofal cymdeithasol arall, edrychwch ar y swyddi gwag ym maes gwaith cymdeithasol sydd gennym ar hyn o bryd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i ddefnyddiwr y gwasanaeth sydd wedi dewis derbyn taliad uniongyrchol gan Gyngor Sir Penfro, edrychwch ar y rhestr o swyddi gwag ar gyfer cynorthwywyr personol sydd gennym ar hyn o bryd. 

 

ID: 7729, adolygwyd 26/04/2021