COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Symud o Gwmpas

Symud o Gwmpas

Mae’r bennod hon yn rhoi manylion am wasanaethau a sefydliadau a all gynnig cymorth i chi i symud o gwmpas a gwneud y gorau o’ch bywyd. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am deithio a chludiant, gweithgareddau cymdeithasol a hamdden, a manylion am gyfloed i wirfoddoli.

Mae gwybodaeth bellach hefyd ar gael yn www.direct.gov.uk/en/TravelAndTransport/Highwaycode/index sy’n cynnwys rheolau’r ffordd fawr i ddefnyddwyr sgwteri symud o gwmpas.

ID: 1982, adolygwyd 23/01/2018