COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Symud o Gwmpas

Cyfleoedd i Wirfoddoli

Trefnir y rhan fwyaf o’r gwasanaethau cludiant cymunedol yn Sir Benfro gan wirfoddolwyr. Mae cyfloed i yrwyr a rhai nad ydynt yn gyrru. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â PACTO fel gwirfoddolwr ffoniwch 0800 783 1584.

Mae Gwirfoddoli Sir Benfro yn PAVS yn paru gwirfoddolwyr â chyfloed i wirfoddoli.

Ffoniwch PAVS ar 01437 769422 neu e-bostiwch volunteering@pavs.org.uk

Mae Cynlluniau Cymdogion Da’n darparu cefnogaeth drwy wirfoddolwyr. Ceir manylion ym mhennod 3.

Gwaith Gwirfoddol gyda’r WRVS

Gwasanaeth Brenhinol Gwirfoddol y Merched (WRVS) yw un o’r sefydliadau gwirfoddoli mwyaf yn y DU. I gael rhagor o fanylion ynglŷn â chyfloedd i wirfoddoli gyda’r WRVS yn Sir Benfro ffoniwch 01437 807336 neu 0845 608 0122.

Mae Gwirfoddoli’n Cyfri
Mae Gwirfoddoli’n Cyfri yn elusen genedlaethol sy’n rhoi arweiniad ar wirfoddoli, gan ganolbwyntio ar anghenion pobl anabl, pobl hŷn, pobl ifanc a theuluoedd. Mae gan Mae Gwirfoddoli’n Cyfri nifer o gyfleoedd yn Sir Benfro, am wybodaeth ffoniwch 01437 769422

Fforwm 50+
Ffordd arall o ymwneud â chynllunio a chefnogi gwasanaethau i bobl hŷn yn Sir Benfro yw ymuno â Fforwm Canolog 50+, sy’n cael ei gefnogi gan Gydgysylltydd y Strategaeth Pobl Hŷn a’r Hyrwyddwr Pobl Hŷn. I gael rhagor o fanylion cysylltwch â Chydgysylltydd y Strategaeth Pobl Hŷn yng Nghyngor Sir Penfro ar 01437 764551 neu anfonwch e-bost i 50+Forum@Pembrokeshire.gov.uk. www.pembrokeshire.gov.uk/50plus

ID: 1995, adolygwyd 23/01/2018