COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Talu am eich gofal a’ch cefnogaeth

A fydd taliadau uniongyrchol yn effithio ar fy mudd-daliadau?

Nid yw taliad uniongyrchol yn fudd-dal ac nid yw’n effithio ar eich budd-daliadau.

Efallai hefyd y gallwch ddefnyddio taliadau uniongyrchol ar gyfer cyfnodau byr o ofal seibiant. Nid oes angen i chi gael taliadau uniongyrchol ar gyfer eich holl wasanaethau. Gallwch eu cael ar gyfer rhan o’ch cymorth.

Ffôn: 01437 764551  

E-bost: ymholiadau@sir-benfro.gov.uk

ID: 2158, adolygwyd 09/09/2021