COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Talu am eich gofal a’ch cefnogaeth

Pwy allaf i ei gyflogi?

Gyda thaliadau uniongyrchol gallwch dalu i asiantaeth ddarparu’r gefnogaeth y mae arnoch ei heisiau neu gyflogi eich staff eich hun. Darperir gwasanaeth cefnogi gan Diverse Cymru. Gallant helpu i recriwtio staff a’u ‘rheoli’ os oes angen.

ID: 2157, adolygwyd 24/01/2018