Talu am eich gofal a’ch cefnogaeth

Beth yw taliadau uniongyrchol?

Mae taliadau uniongyrchol wedi cael eu cynllunio gyda’r bwriad o roi mwy o annibyniaeth, dewis a rheolaeth i chi, er mwyn eich helpu i reoli eich bywyd eich hun yn eich cartref eich hun. Gallent fod yn berthnasol os ydych yn:

  • unigolyn anabl 16 a throsodd (gydag anghenion tymor byr neu dymor hir)  
  • rhieni anabl ar gyfer gwasanaethau plant
  • gofalwyr 16 a throsodd (gan gynnwys pobl â chyfrifoldeb rhiant dros blentyn anabl)
  • unigolyn hŷn sydd angen gwasanaethau gofal cymunedol

Canllaw i Reoli Taliadau Uniongyrchol

Taliadau uniongyrchol: mythau a ffeithiau

ID: 2155, adolygwyd 09/09/2021