Talu Hysbysiad Talu Cosb (HDC)

PATROL - Gwasanaeth Dyfarnu Annibynnol

Mae Cyngor Sir Penfro yn aelod o Gyd-bwyllgor Dyfarnu Rheoliadau Parcio a Thraffig tu allan i Lundain (PATROL). Am fwy o wybodaeth a rhestr o Gynghorau sy'n cyfranogi, cysylltwch â'u gwefan os gwelwch yn dda.  

ID: 1552, adolygwyd 23/11/2017