COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Talu Hysbysiad Talu Cosb (HDC)

Sut i dalu

Mae modd talu, 

  • trwy'r post, gyda siec, archeb bost neu gerdyn debyd/credyd.

Anfonwch eich taliad i:

Partneriaeth Prosesu Cosbau Cymru
Blwch SB 273
Rhyl
LL18 9EJ

  • tros y ffôn gyda'ch cerdyn debyd/credyd (mae hon yn llinell dalu tros y ffôn wedi'i hawtomeiddio 0845 603 2877)
  • ar-lein, ymwelwch ag www.wppp.org.uk a dilyn y cyfarwyddiadau ar-lein.
  • mynd eich hun i unrhyw le talu Allpay (Swyddfa Bost/Man talu).  Gwnewch yn siwr eich bod yn mynd â'r Hysbysiad Tâl Gosb gyda chi fel bod modd sganio'r cod bar.

Bydd rhaid i chi roi'r cyfeirnod ar y HTC wrth wneud taliad.

ID: 1550, adolygwyd 17/07/2017