COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Tendrau a Chytundebau

Crynodeb o Fandiau Gwerth a Mannau Hysbysebu

Band Gwerth

Man Hysbysebu

 

Nwyddau a gwasanaethau gwerth £181,302 ac uwch neu waith gwerth £4,551,413 neu uwch

OJEU, Sell2Wales a’r Western Telegraph, cyfnodolyn masnach perthnasol neu’r wasg genedlaethol os yn briodol

Cyflawni ymarfer tendro llawn.  Bydd cyfarwyddebau caffael Ewrop yn gymwys.

Nwyddau a gwasanaethau gwerth £50,000 - £181,302 neu waith gwerth £50,000 - £4,551,413

Sell2Wales a’r Western Telegraph, cyfnodolyn masnach perthnasol neu’r wasg genedlaethol os yn briodol

Cyflawni ymarfer tendro llawn ond ni fydd yn destun cyfarwyddebau caffael Ewrop.

£25,000 – £49,999

Sell2Wales

Cyfle agored i’r holl bartïon â buddiant gynnig pris ffurfiol.

£5,000 - £24,999

Sell 2 Wales –

gwahoddiad yn unig

Gwahoddiad yn unig i gynnig pris ffurfiol.  Gwahoddir lleiafswm o dri chyflenwr i roi pris trwy’r wefan gaffael genedlaethol

www.gwerthwchigymru.gov.uk

< £5,000

Dim hysbyseb

Caffael yn adrannol gan swyddogion yr Awdurdod yn amodol ar ein trefniadau rheoli mewnol mewn perthynas â chaffael nwyddau a gwasanaethau.

ID: 569, adolygwyd 10/04/2018