COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Tendrau a Chytundebau

Datganiad Caethwasiaeth Fodern Cyngor Sir Penfro

Datganiad Caethwasiaeth Fodern Cyngor Sir Penfro

Mae'r datganiad hwn yn amlinellu'r camau gweithredu y mae'r Cyngor wedi'u cymryd, ac y bydd yn eu cymryd i sicrhau na cheir arferion anfoesegol nac achosion o gaethwasiaeth fodern yn ei fusnes a'i gadwyn gyflenwi ei hun.

Datganiad Caethwasiaeth Fodern Cyngor Sir Penfro

ID: 7832, adolygwyd 07/06/2021