Tendrau a Chytundebau

Datganiad Caethwasiaeth Fodern Cyngor Sir Penfro

Datganiad Caethwasiaeth Fodern Cyngor Sir Penfro

Mae'r datganiad hwn yn amlinellu'r camau gweithredu y mae'r Cyngor wedi'u cymryd, ac y bydd yn eu cymryd i sicrhau na cheir arferion anfoesegol nac achosion o gaethwasiaeth fodern yn ei fusnes a'i gadwyn gyflenwi ei hun.

Datganiad Caethwasiaeth Fodern Cyngor Sir Penfro

ID: 7832, adolygwyd 07/06/2021