COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Tendrau a Chytundebau

Sut y Byddwn ni'n Prynu

Mae strwythur caffael Cyngor Sir Penfro wedi ei gymysgu â Gwasanaeth Caffael canolog sy'n gyfrifol am roi cyfeiriad strategol, prynu'n gydlynol a gwasanaeth ymgynghori mewnol, gyda'r rhan fwyaf o'r prynu gweithredol wedi ei ddatganoli i'r gwahanol adrannau. 

Mae'r Gwasanaeth Caffael yn gyfrifol am: 

  • Ddarparu cefnogaeth Caffael ar gyfer Adrannau'r Cyngor 
  • Darparu cyngor ac arweiniad ar gyfer pob mater caffael
  • Sefydlu a datblygu trefniadau a phrosesau prynu
  • Dynodi a lleoli cyfleoedd contract corfforaethol

Gellir ffonio'r Gwasanaeth Caffael ar: ( 01437 ) 775907.


Ysgolion

O dan "Cyllido Teg" mae pwerau prynu yn cael eu rhoi i lywodraethwyr ysgol ac maent yn rheoli eu cyllideb eu hunain.

Mae gan ysgolion ddyletswydd i sicrhau gweithdrefnau cystadleuol teg a chlir ac fe allent fod â chontractau digon mawr i wneud tendro'n ofynnol.  Mae ysgolion yn rhwym wrth Ofynion Caffael Cyhoeddus y GE ac os yw contractau unigol yn fwy na Throthwyau'r GE ac mae'n rhaid iddynt gydymffurfio â Chyfarwyddiadau'r GE ar gyfer prynu.  

Os hoffech gyngor ar gyflenwi ysgolion, yna, cysylltwch, os gwelwch yn dda ag:
Donna Barker, Swyddog Caffsel (Addysg) ar 01437 77 1814 neu e-bost donna.barker@pembrokeshire.gov.uk

ID: 560, adolygwyd 23/08/2018