COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Tim Asesu Gofal Plant

Tim Asesu Gofal Plant

Rydym yn sylweddoli bod magu plant yn dasg bwysig; gall fod yn un anodd ambell waith hefyd.  O dro i dro mae ar bawb angen cymorth a chyngor, a gallwch gael y cymorth a’r cyngor hwn gan ymwelwyr iechyd, athrawon, aelodau’r teulu a ffrindiau neu gallwch gysylltu â’r tîm asesu gofal plant.  Ar ben hynny gallwn ni roi cymorth a chefnogaeth ichi os oes gyda chi unrhyw bryderon am les plentyn.

Cysylltiadau Defnyddiol

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 1805, adolygwyd 09/09/2021