COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Tim Asesu Gofal Plant

Sut allwch chi gysylltu â ni os taw plentyn ydych chi?

Gallwch chi - eich hun - ein ffonio ar unrhyw un o’r rhifau uchod neu gallwch ddweud wrth oedolyn yr ydych yn ymddiried ynddo/ynddi am gysylltu â ni.  Yna fe wnawn ein gorau glas i’ch helpu chi.

Os ydych chi am gael gair â rhywun neu eich bod angen cyngor, gallwch ffonio Childline ar: 0800 1111 (mae’r galwadau hyn yn rhad ac am ddim ac yn gyfrinachol) 

ID: 1809, adolygwyd 09/09/2021