COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Tim Asesu Gofal Plant

I'w lawrlwytho

Am ragor o wybodaeth byddwch cystal â chysylltu â’r:


Tîm Asesu Gofal Plant
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffôn: 01437 776444  neu 01437 764551

Ffacs: 01437 776337

ID: 1810, adolygwyd 09/09/2021