COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Trafnidiaeth Ysgol

Apeliadau Cludiant Ysgol

Bydd y ffurflen hon yn cymryd tua 10 munud i’w llenwi a dylid ei dychwelyd i’r Uned Trafnidiaeth Integredig (ITU), Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP

neu drwy anfon e-bost at school.transport@pembrokeshire.gov.uk

Ffurflen Apeliadau Cludiant Ysgol

ID: 6993, adolygwyd 04/11/2021