Mae’r adran hon ar y gweill, galwch eto’n fuan, gwe-dim@sir-benfro.gov.uk

COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Trawsnewid Cyfleoedd Dydd

Diweddariad ar y Prosiect

Ionawr 2019

Ym misoedd Tachwedd a Rhagfyr y llynedd, anfonasom lythyr atoch ac aethom ati hefyd i gynnal nifer o ddigwyddiadau er mwyn sgwrsio â chi am y prosiect cyffrous y mae Cyngor Sir Penfro a Peopletoo yn dechrau arno; sef cydgynhyrchu model Cyfleoedd Dydd newydd, a hynny ar y cyd â phobl sy'n defnyddio gwasanaethau yn Sir Benfro.

Rydym yn gwybod pa mor bwysig y mae cyfleoedd dydd i bobl, ac rydym am sicrhau y gall Sir Benfro gynnig rhywbeth i bawb.

Ar hyn o bryd, rydym wrthi'n trefnu nifer o ddigwyddiadau cydgynhyrchu llawn hwyl a rhyngweithiol, a gynhelir ledled Sir Benfro yn ystod mis Chwefror 2019.

Bydd y digwyddiadau'n cael eu cynnal mewn canolfannau cymunedol ac mewn nifer o ganolfannau dydd, a hynny yn ystod y dydd a chyda'r nos. Bydd croeso i chi ddod i unrhyw ddigwyddiad o'ch dewis.

Yn ystod y digwyddiadau hyn, hoffem glywed safbwyntiau'r bobl hynny sy'n defnyddio gwasanaethau cyfleoedd dydd yn Sir Benfro ar hyn o bryd, yn ogystal â safbwyntiau'r rheiny a allai eu defnyddio yn y dyfodol. Hoffem wybod y canlynol:

·         Beth sy'n gweithio'n dda?

·         Beth nad yw'n gweithio cystal?

·         Beth y mae angen ei newid er mwyn gwella'r ddarpariaeth yn y dyfodol?

 

Nid y digwyddiadau hyn yw'r unig gyfle i rannu eich safbwyntiau, a hoffem glywed gan bawb sy'n dymuno rhannu eu profiadau a'u safbwyntiau am gyfleoedd dydd â ni. 

  • Byddwn yn rhoi diweddariadau rheolaidd ar yma
  • Facebook a'n cyfrif Twitter
  • Byddwn yn taflenni gwybodaeth atoch cyn hir a fydd yn cynnwys manylion y digwyddiadau a gynhelir ym mis Chwefror.

Edrychwn ymlaen at eich gweld!

 

 

ID: 4683, adolygwyd 05/07/2021