COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid

Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid (DOLS)

Deddf Galluedd Meddyliol 2005

Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid a chi.

Beth yw'r Ddeddf Galluedd Meddyliol?

Mae'r Ddeddf Galluedd Meddyliol yn ddeddf yn ymwneud â gwneud penderfyniadau a beth i'w wneud pan na all pobl wneud rhai penderfyniadau drostynt eu hunain, gelwir hyn yn brin o allu. Mae'r Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid yn gymwys i bobl sy'n brin o allu yn unig.

Mae'r Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid yn rhan o'r Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005. Mae'r Ddeddf yn dweud wrth bobl eraill sut i ganfod a allwch chi wneud eich penderfyniadau eich hunain. Efallai y byddwch chi'n gallu gwneud rhai penderfyniadau, ond, yn methu gwneud penderfyniadau eraill. 

 Bydd angen i bobl ganfod:

  • pa benderfyniadau y gallwch chi eu gwneud eich hun
  • pa benderfyniadau y gallai fod angen peth help arnoch chi  
  • pa benderfyniadau na allwch chi eu gwneud eich hun
ID: 1796, adolygwyd 09/09/2021