COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Trethi Busnes

Trethi Busnes

Caiff y term hwn ei adnabod hefyd fel Trethi Annomestig Cenedlaethol neu Drethi Busnes Unffurf, sef y trethi sy'n cael eu casglu ar holl eiddo annomestig. Prisiad o'r eiddo sy'n penderfynu faint yw Treth y Cyngor neu Drethi Busnes ar eiddo. Y Prisiwr Dosbarth a'r Swyddog Prisio sy'n gwneud holl brisiadau.

Asiantaeth y Swyddfa Brisio

Gwybodaeth Esboniadol I’w Darparu Gyda Biliau’r Dreth

Help i Fusnesau – COVID 19

Gwybodaeth Presept Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 2021/22

 

ID: 476, adolygwyd 21/09/2021