Trethi Busnes

Trethi Busnes

Caiff y term hwn ei adnabod hefyd fel Trethi Annomestig Cenedlaethol neu Drethi Busnes Unffurf, sef y trethi sy'n cael eu casglu ar holl eiddo annomestig. Prisiad o'r eiddo sy'n penderfynu faint yw Treth y Cyngor neu Drethi Busnes ar eiddo. Y Prisiwr Dosbarth a'r Swyddog Prisio sy'n gwneud holl brisiadau.

Asiantaeth y Swyddfa Brisio

ID: 476, adolygwyd 06/08/2019