COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Trosolwg a Chraffu

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol

Rôl y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol yw adolygu a chraffu ar wasanaethau sy'n ymwneud ag anghenion gofal, cymorth a lles plant ac oedolion.

Bydd y Pwyllgor yn craffu ar ansawdd a pherfformiad yr holl wasanaethau yn ymwneud â Gofal Cymdeithasol a ddarperir gan y Cyngor.

Mae cylch gwaith a chwmpas y Pwyllgor mewn perthynas â gwasanaethau cysylltiedig â Gofal Cymdeithasol fel a ganlyn:

·         Gofal i oedolion

·         Gwasanaethau Plant

·         Cyd-gomisiynu strategol

·         Gofalwyr

·         Gwasanaethau integredig a lles

·         Gofal Cartref

·         Gweithio gyda'r Trydydd Sector

·         Cydymffurfio â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

·         Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru

·         Diogelu Rhanbarthol

·         Maethu Rhanbarthol

·         Mabwysiadu Rhanbarthol

Mae gan y Pwyllgor 13 o aelodau a bydd yn cyfarfod bum gwaith y flwyddyn o leiaf. Gellir cael manylion aelodau'r Pwyllgor a chyfarfodydd yn y dyfodol, ynghyd â Rhaglen Waith y Pwyllgor, drwy ddilyn y dolenni isod.

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol

Cylch Gorchwyl - Pwyllgor Gofal Cymdeithasol   

Rhaglen Blaen-Waith 2020 - 21 - Pwyllgor Trosolwg a Craffu Gofal Cymdeithasol

ID: 549, adolygwyd 12/05/2021