COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Trwyddedu Digwyddiadau

Adloniant nad oes angen trwydded arnoch

Mae dadreoleiddio sylweddol wedi bod ers i Ddeddf Trwyddedu 2003 ddod i rym.

Daeth hyn i fod o ganlyniad i:

Mae canllawiau ar wefan GOV.UK  yn rhoi manylion am ba weithgareddau a ystyrir fel darparu adloniant rheoledig a phryd y maent yn drwyddedadwy a'r rhai sydd wedi'u heithrio.

ID: 4824, adolygwyd 14/02/2020