Trwyddedu Digwyddiadau

Adloniant nad oes angen trwydded arnoch

Mae dadreoleiddio sylweddol wedi bod ers i Ddeddf Trwyddedu 2003 ddod i rym.

Daeth hyn i fod o ganlyniad i:

Mae canllawiau ar wefan GOV.UK  yn rhoi manylion am ba weithgareddau a ystyrir fel darparu adloniant rheoledig a phryd y maent yn drwyddedadwy a'r rhai sydd wedi'u heithrio.

ID: 4824, adolygwyd 14/02/2020