COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Trwyddedu Safleoedd Carafannau a Phebyll

Trwyddedu Safleoedd Carafannau a Phebyll

Mae'r Tîm Trwyddedu yn gyfrifol am drwyddedu ac arolygu safleoedd carafanau gwyliau a phebyll (gwersylla) ledled y Sir.  Ar hyn o bryd mae 174 o safleoedd gwyliau trwyddedig yn Sir Benfro.  

Mae'r cyfrifoldeb am drwyddedu ac arolygu safleoedd carafanau preswyl gyda'r tîm tai ers cyflwyno Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013.

ID: 1515, adolygwyd 05/11/2018