COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Trwyddedu Safleoedd Carafannau a Phebyll

Trwyddedu Safleoedd Carafanau

Mae carafan yn cynnwys carafanau gwyliau, carafanau preswyl, carafanau teithio a faniau â gwelyau  

Mae Deddf Safleoedd Carafanau a Rheoli Datblygu 1960 yn gwahardd defnyddio tir yn safle carafanau oni bai fod gan y meddiannydd drwydded safle wedi ei ddosbarthu gan yr awdurdod lleol.  Mae nifer o eithriadau i'r gofyn trwyddedu hwn, sef: 

  • Defnyddio o bryd i'w gilydd oddi mewn i ffiniau tŷ preswyl 
  • Safleoedd sydd wedi'u cymeradwyo gan sefydliadau arbennig, fel y clwb carafanio ac ati. 
  • Safleoedd adeiladu a pheirianwaith 
  • Safleoedd pobl sioeau teithiol 
  • Safleoedd ym meddiant yr awdurdod lleol
ID: 1516, adolygwyd 23/08/2017