COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Trwyddedu Sefydliadau Anifeiliaid

Anifeiliaid Gwyllt Peryglus

Mae'n rhaid i unrhyw un sy'n cadw anifail sy'n cael ei ddiffinio fel un peryglus dan y Ddeddf Anifeiliaid Gwyllt Peryglus 1976 gael trwydded gan y Cyngor. Bwriad y drwydded yw amddiffyn iechyd a lles yr anifail a sicrhau diogelwch pobl eraill.

Enghreifftiau o anifeiliaid gwyllt peryglus:

  • Rhai mathau o fwncïod
  • Nadroedd gwenwynig ac ymlusgiaid peryglus eraill
  • Baeddod
  • Estrys ac Emwiaid

Efallai bydd angen trwydded ar anifeiliaid croes-frid, sy'n ddibynnol ar ba mor bell mae'r anifail o'i hynafiad gwyllt.

Gweler y rhestr lawn o anifeiliaid arnoch angen trwydded ar gyfer.

 Cysylltwch â'r Tîm Iechyd & Lles Anifeiliaid am fwy o wybodaeth ar 01437 746551 neu animal.welfare@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 2431, adolygwyd 10/09/2021