COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Trwyddedu Tacsis

Trwyddedu Hacni a Hurio Preifat

Coronafeirws (COVID-19): Gwybodaeth i drwyddedeion tacsis a cherbydau hurio preifat

O 27 Gorffennaf 2020, rhaid i bawb sy’n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus (gan gynnwys tacsis a cherbydau hurio preifat) wisgo gorchudd wyneb.  Mae Llywodraeth Cymru’n argymell gorchudd tair haen. 

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-dacsis-cherbydau-hurio-preifat

 

COVID 19 - Cefnogi cwsmeriaid sydd wedi colli’u golwg - tacsis a minicabiau

Cefnogi cwsmeriaid sydd wedi colli’u golwg - tacsis a minicabiau

 

Rydym ni'n cyflwyno trwyddedau ar gyfer cerbydau Hacni a cherbydau hurio preifat, yn ogystal â thrwyddedau gweithredwyr hurio preifat a thrwyddedau gyrru deuol.

Fe'ch cynghorir i ddarllen y canllawiau perthnasol i sicrhau eich bod yn medru bodloni'r gofynion cyn cyflwyno cais.

ID: 2065, adolygwyd 05/08/2020