COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Trwyddedu

Casgliadau ar y Stryd

Ar gyfer beth mae’r drwydded?

Mae casglu arian ar y stryd y’n ffordd dda o godi arian at elusen neu ddigwyddiadau. Dan Ddeddf Casgliadau ar y Stryd 1972 mae gofyn i’r rhai sy’n casglu’r arian fod â thrwydded.

Am ba hyd mae’r drwydded yn para?

Rhwng y dyddiadau a bennwyd ar y ffurflen gais.

Beth yw’r taliad am y drwydded hon?

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw daliad am y drwydded hon.

Sut i wneud cais

Llenwi a dychwelyd y ffurflen gais i’r adran drwyddedu.

Os bydd eich cais ei llwyddiannus, byddwch yn derbyn y drwydded drwy’r post. Ni fyddwn yn cysylltu â chi oni bai fod mater yn codi gyda’r cais.

ID: 2210, adolygwyd 24/01/2018