Trwyddedu

Cofrestr Gyhoeddus Trwyddedu

Fel yr awdurdod trwyddedu, mae gennym gyfrifoldeb i gynnal cofrestri ar rai gweithgareddau trwyddedadwy.

Mae'r cofrestri hyn yn cynnwys gwybodaeth am yr holl geisiadau trwydded yr ydym yn eu derbyn a'u cymeradwyo. Maent yn cael eu diweddaru'n rheolaidd ac ar gael ar-lein i'r cyhoedd.

 

Deddf Trwyddedu 2003

Gellir gweld manylion Hysbysiadau Digwyddiadau Dros Dro a Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro Hwyr a drefnwyd yn ystod y 30 diwrnod nesaf isod:

Enw neu leoliad

Ardal

Côd post

Rhif rhybudd

Dyddiad cychwyn

Dyddiad Gorffen

Cyflwyno

Amseroedd a ganiateir

Nifer o bobl a ganiateir

Cyflenwad alcohol o glwb

Gwerthu wrth adwerthu alcohol

Darparu adloniant rheoledig

Darparu lluniaeth hwyr y nos

Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro Hwyr

Trewern Arms Hotel NEWPORT SA42 0NB PEMBS/TEN/22/0003 04/02/2022 05/02/2022 Angela Louise Miller 21:00 - 04:00 250  Nac oes Oes Oes  Nac oes  Nac oes
The Platter Box Co Pembroke SA71 4QA PEMBS/TEN/22/0001 22/01/2022 22/01/2022 Emily James 10:00 - 23:45 30  Nac oes Oes  Nac oes  Nac oes  Nac oes

 

Mae'r wybodaeth hon yn cael ei diweddaru bob 48 awr i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn gyfoes.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â manylion y rhestr TENs, cysylltwch â Trwyddedu ar 01437 764551 neu licensing@pembrokeshire.gov.uk.

 

Trwyddedu Tacsi

Mae'r wybodaeth hon yn cael ei diweddaru bob wythnos i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn gyfoes.

Cofrestr Cerbyd Hacni

Cofrestr Cerbyau Hurio Preifat

Cofrestr Gyfunol Ar Gyfer Gyrwyr Cerbyd Hacnai/ Cerbyd Llog Preifat

Cofrestr Gweithredydd Cerbyd Hurio Preifat

Rhestr Ddynodedig o Gerbydau Hygyrch ar Gyfer Defnyddwyr Cadeiriau Olwyn

 

 

 

ID: 2597, adolygwyd 19/01/2022