COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Tudalen cymuned Penalun

Tudalen cymuned Penalun

Gwybodaeth i gymuned Penalun

Rydyn ni am sicrhau bod trigolion Penalun a’r cyffiniau yn cael eu diweddaru gyda’r holl wybodaeth allweddol y mae angen iddyn nhw ei gwybod ynglŷn â defnyddio gwersyll y Weinyddiaeth Amddiffyn ym Mhenalun i gartrefu ceiswyr lloches.

Cyfarfodydd Cymunedol Rhithwir:

Cyfarfod Ymgysylltu a'r Gymuned

Datganiadau i’r wasg:

Cyfarfod rhitwir yn ymdrin a phryderon Penally

Cyfarfod rhitwir i fynd i'r afael a chwestiynau ynghylch gwersyll penalun

Camp Penally: Arweinydd y Cyngor yn ymateb

Cwestiynau Cyffredin Penalun
Mae’r Cwestiynau Cyffredin yma wedi cael eu crynhoi gan Clearsprings, Heddlu Dyfed-Powys, Y Swyddfa Gartref a Cyngor Sir Penfro.

I gael rhagor o wybodaeth: penally@pembrokeshire.gov.uk

ID: 7061, revised 29/10/2020