Tŷ Holly

Mae Tŷ Holly yn darparu seibiannau byr i blant a phobl ifanc - o 8 hyd at 18 oed - sydd ag anableddau ac sy’n byw yn Sir Benfro.

Bydd plant yn cael eu hatgyfeirio at y gwasanaeth trwy gyfrwng y tîm Plant ag Anableddau, ar ôl asesiad.

Datganiad o Ddiben

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Asesu Gofal Plant
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffôn: 01437 776325

Ffacs: 01437 776337

E-bost: CCAT@pembrokeshire.gov.uk

ID: 2271, revised 17/09/2021