Uned Ewropeaidd

Yr Uned Ewropeaidd

Mae'r Uned Ewropeaidd o fewn Cyngor Sir Penfro. Rydym yn ymdrin â phob mater sy'n ymwneud â datblygu, darparu ac ôl-ofal prosiectau a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd (UE).

Ar hyn o bryd rydym yn y cyfnod cyllido sy'n rhedeg o 2014-2020, a'r rhaglenni canlynol sy'n effeithio ar Sir Benfro yw'r Cyllid Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd, Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Chronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop.

 

Tîm Ewropeaidd

 

Gwyn Evans Rheolwr Ewropeaidd
Helen Ross Swyddog Ewropeaidd
Sarah Berry Swyddog Ewropeaidd
Geraldine O’Donnell Swyddog Ewropeaidd
Sarah Lacey Swyddog Perfformiad ac Ansawdd
Andrew Boyett
Swyddog Perfformiad ac Ansawdd

Cyferiad: 0A – Neuadd Y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1TP

 

Rhaglenni Ewropeaidd 2014-2020

Mae Sir Benfro yn rhan o ranbarth Gorllewin Cymru a'r Cymoedd, sy'n cwmpasu 15 ardal awdurdod lleol, wedi derbyn y lefel uchaf o gefnogaeth gan yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer cyfnod y rhaglen Cronfeydd Strwythurol 2014-2020. Mae hyn ar gael trwy bedair rhaglen ariannu.

Mae rhaglenni Gorllewin Cymru a'r Cymoedd yn cynnwys cyllid o ddwy Gronfa Strwythurol Ewropeaidd ar wahân: Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) a Chronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF).

 

Am ragor o wybodaeth am y rhaglenni:

Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewrop 2014 - 2020

Cydweithrediad Tiriogaethol Ewropeaidd 2014-2020

Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020

Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop 2014 - 2020

 

CMPE CSBE

ID: 2356, adolygwyd 10/09/2018