COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Harfer Da a Cyflawniadau

Trawsnewid Cyfleoedd Dydd – menter cydweithio ddigynsail

Ym mis Hydref 2018 fe ddechreuom ni ar gam 1af prosiect cyffrous gyda nifer o bartneriaid, gan gynnwys y gwasanaethau Iechyd a Peopletoo, i gyd-ddatblygu model Cyfleoedd Dydd ehangach ar gyfer pobl hŷn a phobl ag anableddau dysgu. Roedd hwn yn canolbwyntio ar feithrin perthnasoedd agored, go iawn ag aelodau o gymunedau lleol, gan siarad am wasanaethau a’u dylunio fel cydraddolion gyda’r rhai sy’n eu defnyddio i sicrhau bod rhywbeth i bawb yn Sir Benfro. Dyma beth oedd gan Rosie Thomas, Rheolwr Comisiynu Gofal Cymdeithasol i’w ddweud am y prosiect:

'Dyma’r tro cyntaf mewn ymhell dros ddegawd o weithio yn y Cyngor i mi allu gweld a theimlo trawsnewid o ran diwylliant, perthnasoedd a thechnoleg, a chyd-gynhyrchu yng ngwir ystyr y gair'  

ID: 7568, adolygwyd 15/04/2021