COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Y Cynllun Datblygu Gwledig

Sir Benfro Ymlaen

Datblygwyd Sir Benfro Ymlaen gan Gyngor Sir Penfro i symud y gwaith o ddatblygu cynigion ar gyfer y Cynllun Datblygu Gwledig yn ei flaen. Ffurfiwyd y Bartneriaeth mewn ymgynghoriad â grwpiau perthnasol a mudiadau lleol, gan gynnwys Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mabwysiadodd y Bartneriaeth yr enw 'Sir Benfro Ymlaen' neu 'Pembrokeshire Advance'.

Mae'r bartneriaeth wedi bod yn llwyddiannus hyd yn hyn ac, yn ychwanegol at oruchwylio'r Cynllun Datblygu Gwledig, mae hefyd â diddordeb mewn materion gwledig ehangach sy'n effeithio ar Sir Benfro. Rôl y bwrdd yw gwneud penderfyniadau ynghylch y prosiectau. Rhaid i'r prosiectau gael eu hardystio gan y bwrdd hefyd, cyn cael eu hanfon at Lywodraeth Cynulliad Cymru yn y rownd ymgeisio gyfredol

ID: 2593, adolygwyd 26/09/2017