COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cyngor Busnes: Diogelwch Bwyd a Chydymffurfiaeth Safonau

Gwasanaethau Cysylltiedig

Mae gan fusnesau bwyd ‘hawl' i fynd i drefniant Prif Awdurdod gyda'r Cyngor neu awdurdod lleol arall o'u dewis.

Mantais trefniant Prif Awdurdod yw y bydd cyngor sy'n cael ei gynnig i'r busnes yn ‘pendant'. Yn ymarferol, mae gofyn i awdurdodau gorfodi ystyried unrhyw gyngor pendant a roddwyd gan Brif Awdurdod i fusnes wrth ystyried unrhyw orfodi posibl.

Am fwy o wybodaeth am y trefniadau hyn cysylltwch â ni neu ewch i www.primaryauthorityregister.info

ID: 1574, adolygwyd 28/03/2018