COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cyngor Busnes: Diogelwch Bwyd a Chydymffurfiaeth Safonau

Taliadau Gwasanaeth

Codir isafswm o £104.00 (a TAW) o flaen llaw am unrhyw geisiadau am wasanaeth cysylltiedig, neu £138.84 (a TAW) os oes angen ymweld â'r safle. Bydd y ffi hon yn rhoi hyd at ddwy awr o gymorth, sy’n cynnwys unrhyw amser a dreulir yn paratoi unrhyw adroddiad cytunedig.

Bydd unrhyw waith sy’n mynd dros ben y ddwy awr gyntaf yn costio £52 yr awr (a TAW).

Cyn ymgymryd ag unrhyw wasanaeth sy'n cael ei roi bydd amcangyfrif o'r gost yn cael ei roi ar sail natur a chymhlethdod y busnes a chwmpas y gwasanaeth y gofynnir amdano.

Gwelwch ein Telerau ac Amodau llawn.

 

ID: 1568, adolygwyd 19/06/2019