COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Yn Eisiau Buddsoddiadau Eiddo Masnachol

Yn Eisiau Buddsoddiadau Eiddo Masnachol

Mae Cyngor Sir Penfro am ehangu ei bortffolio o eiddo rheoledig ac yn chwilio am fuddsoddi mewn eiddo masnachol sy'n cwrdd â'r meini prawf canlynol:

  • £50,000 i £2,000,000
  • Diwydiannol, swyddfeydd, adwerthu, eraill
  • Wedi'u gosod ar rent yn llawn neu'n rhannol, gwag
  • Meddiannaeth unigol neu amlfeddiannaeth
  • Unrhyw gyfamod cryf

Sir Benfro - pob cyfle yn cynnwys rheolaeth ddwys
Cymru - cyfamod rhesymol, llai o reolaeth
DU - cyfamod da, gosod ar rent unigol, rheolaeth isel

Holl fanylion i:-
Barry Cooke
Pennaeth Eiddo
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP
01437 775875


Barry.cooke@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1341, revised 17/02/2020