COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ysgolion yr 21ain Ganrif

Ysgol Gynradd Aberllydan

Band - A

Roedd y gwaith a wnaed yn Ysgol Gynradd Aberllydan yn cynnwys ailfodelu’r adeilad presennol a’r mannau awyr agored ynghyd ag estyniad newydd y tu cefn i’r ysgol ar gyfer yr Uned Blynyddoedd Cynnar, ehangu’r lleoedd chwarae a gwella’r cyfleusterau parcio a’r mynediad allanol.

O ganlyniad, cafodd oedran derbyn yr ysgol ei ymestyn er mwyn derbyn plant tair oed rhan-amser. Cafodd y gwaith adeiladu ei gwblhau erbyn mis Medi 2015.  

Agorwyd yr ysgol yn swyddogol gan Gadeirydd y Cyngor Wynne Evans ddydd Mercher 25 Tachwedd 2015.

Am fwy o wybodaeth ar y prosiect, cliciwch ar:  

 

Datganiadau’r Wasg / Newyddion DiweddarafGaleri

 ID: 3035, adolygwyd 09/11/2021