COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ysgolion yr 21ain Ganrif

Ysgol Bro Gwaun - Abergwaun

Band - A

Roedd y prosiect yn cynnwys creu bloc dysgu newydd, Canolfan Adnoddau Dysgu ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol a chyfleusterau dysgu cymunedol. Roedd hyn yn dilyn ailbennu’r ysgol yn un 11-16.

Mae’r ail gam yn cynnwys dymchwel rhan fwyaf o’r safleoedd dysgu presennol a chreu pedwar Man Chwarae Amlddefnydd, a’r cam olaf fydd gwaith ar yr adeilad sy’n cael ei gadw h.y. y neuadd bresennol, y gampfa a’r ffreutur.

Cwblhawyd elfen newydd yr adeilad a dechreuodd y staff a’r disgyblion ei ddefnyddio ddiwedd mis Tachwedd 2017.

Agorwyd yr ysgol yn swyddogol gan Kirsty Williams AC (Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg) ddydd Iau 3 Mai 2018.

Am fwy o wybodaeth ar y prosiect, cliciwch ar:  

 

Datganiadau’r Wasg / Newyddion Diweddaraf Galeri

Ysgrifennydd y Cabinet yn Agor Estyniad YsgolID: 3061, adolygwyd 12/03/2019