COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ysgolion yr 21ain Ganrif

Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif

Ysgolion yr 21ain Ganrif

Mae Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif yn waith unigryw ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol i ddarparu:

  • amgylcheddau dysgu fel y bydd yn haws gweithredu strategaethau gwella, gan gynnwys gwella deilliannau addysgol;
  • mwy o ddarbodusrwydd ac effeithlonrwydd ar gyfer amgylcheddau dysgu yn sgil defnyddio adnoddau’n ddoeth;
  • system addysg yng Nghymru sy’n bodloni safonau adeiladu cenedlaethol, gan leihau costau rheolaidd ac ôl troed carbon adeiladau addysg.  

Yn Sir Benfro rydym wedi ymrwymo i raglen werth £122 miliwn ar gyfer Band A sy’n para o Ebrill 2014 tan fis Mawrth 2019. Cynrychiolir Band B yr ail ran o fuddsoddiad rhwng Ebrill 2019 a Mawrth 2024; cyfanswm y cyllid a gymeradwywyd yw £106.4 miliwn.   

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiectau sy’n rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Sir Benfro, cliciwch ar unrhyw un o’r dolenni uchod.  

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Michaela Walters, Swyddog Prosiect - Ysgolion yr 21ain Ganrif, drwy ffonio 01437 764551 neu drwy e-bostio Michaela.Walters@pembrokeshire.gov.uk

 logo llywodraeth Cymru 

ID: 3034, adolygwyd 09/02/2021